Gepubliceerd op 31/10/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het oprichten van een nieuwbouw tankstation – Liersebaan 229

Onderwerp van de aanvraag

Het oprichten van een nieuwbouw tankstation met prijzenbord

Download

Bekendmaking, Liersebaan 229 (dossier 201900181) Website

Aanvrager

Gabriëls en Co - Hekkestraat 41, 9308 Aalst

Locatie

Liersebaan 229, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 5
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 108A-108B2-108Y

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 01/11/2019 tot 30/11/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 30/11/2019.