Gepubliceerd op 26/09/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

het regulariseren van een loods – Veerstraat 160

Onderwerp van de aanvraag

het regulariseren van een loods

Download

bekendmaking Veerstraat 160 (dossier 201900162) sc 23.9.pdf get)

Aanvrager

Ceuppens Retrabouw BVBA - Herentalsebaan 117, 2240 Zandhoven

Locatie

Veerstraat 160, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 4
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 120,121,122G

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 27/09/2019 tot 26/09/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 26/10/2019.