Gepubliceerd op 08/05/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het slopen van de bestaande constructies, het vellen van bomen en verkavelen van het perceel in 3 loten voor open bebouwing – Herentalsebaan 192

Onderwerp van de aanvraag

Het slopen van de bestaande constructies, het vellen van bomen en verkavelen van het perceel in 3 loten voor open bebouwing

Download

Bekendmaking OO Herentalsebaan 192 (dossier 202000053) sc4.5 (G)

Aanvrager

Gustaaf Duurloo - Herentalsebaan 192, 2240 Zandhoven

Locatie

Herentalsebaan 192, Viersel

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 4
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 260D,263M

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 08/05/2020 tot 06/06/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 06/06/2020.