Gepubliceerd op 13/02/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het slopen van de bestaande constructies, vellen van bomen, bouwen van 2 meergezinswoningen met 20 wooneenheden waarvan 1 met vrij beroep en ondergrondse parking – Ringlaan 47-49-51-53

Onderwerp van de aanvraag

Het slopen van de bestaande constructies, vellen van bomen, bouwen van 2 meergezinswoningen met 20 wooneenheden waarvan 1 met vrij beroep en ondergrondse parking

Download

Bekendmaking OO Ringlaan 47-49-51-53 (Dossier 202000020) sc10.2 (WEBSITE)

Aanvrager

Verhelst Vastgoed - Handelslei 42, 2960 Brecht

Locatie

Ringlaan 47-49-51-53, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 245V3, 245E4, 245W3, 245M4, 245C4
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 245V3, 245E4, 245W3, deel nr 245M4, deel nr 245C4

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 14/02/2020 tot 14/03/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 14/03/2020.