Gepubliceerd op 06/09/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het slopen van een bestaande woning met bijgebouw en het bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse garage en twee gekoppelde ééngezinswoningen – Het Ven nrs. 25-27-29-31-33-35-37-39

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreffende het slopen van een bestaande woning met bijgebouw en het bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse garage en twee gekoppelde ééngezinswoningen is ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening.

Download

bekendmaking Het Ven 25 tot 39 (dossier 201900122) sc 02.9(GW)

Aanvrager

Jean De Wolf - Driehoekstraat 30, 2240 Zandhoven

Locatie

Het Ven 25-27-29-31-33-35-37-39, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 578B3-C3-D3

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 06/09/2019 tot 05/10/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .