Gepubliceerd op 20/09/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het verbouwen van een handelsgelijkvloers naar een appartement en het bouwen van een tuinberging – Pulsebaan 39 – 41

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreffende het verbouwen van een handelsgelijkvloers naar een appartement en het bouwen van een tuinberging is ingediend bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Download

Bekendmaking oo, Pulsebaan 39 - 41 (dossier 201900161) 16.09 (GW)

Aanvrager

Serafin Vega namens VEGAUDI - Pulsebaan 41 bus 1, 2242 Zandhoven

Locatie

Pulsebaan 39 - 41, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 483G6

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 20/09/2019 tot 19/10/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .