Gepubliceerd op 30/07/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het verkavelen van een perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing – Bruggestraat 26 – 28

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreffende het verkavelen van een perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing is ingediend bij de dienst omgeving.

Download

bekendmaking bruggestraat 26-28 (dossier 201900075) sc 22.7(WEB)

Aanvrager

Willy Doyen - Kandonklaan 13, 2160 Wommelgem

Locatie

Bruggestraat 26-28, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 256V4

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 26/07/2019 tot 24/08/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .