Gepubliceerd op 30/10/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het verkavelen van één perceel in 3 loten bestemd voor aaneengesloten bebouwing – Dorpsstraat 1-3-5

Onderwerp van de aanvraag

Het verkavelen van één perceel in 3 loten bestemd voor aaneengesloten bebouwing

Download

Bekendmaking openbaar onderzoek Dorpsstraat 1-3-5 (dossier 202000215) sc 26.10 (website)

Aanvrager

Koenraad Wouters - Poederleese weg 22, 2275 Lille

Locatie

Dorpsstraat 1-3-5, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 142G-142E-142D-140G-160W2

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 30/10/2020 tot 28/11/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 28/11/2020.