Gepubliceerd op 13/09/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het verkavelen van een perceel in zes loten voor halfopen bebouwing – Disselbraak 19A – B – C – D – E – F

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag voor het verkavelen van een perceel in zes loten voor halfopen bebouwing is ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening.

Download

Bekendmaking openbaar onderzoek, Disselbraak 19A- B - C - D - E - F (dossier 201900152)09.09(GW)

Aanvrager

Paul Verhaert - Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk

Locatie

Disselbraak 19A - B - C - D - E - F, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 256W4

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 20/09/2019 tot 19/10/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .