Gepubliceerd op 02/05/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

nieuwbouw africhtingsloods voor paarden met passerelle, bijhorende erfverharding, …….- Vierselbaan 111

Onderwerp van de aanvraag

nieuwbouw africhtingsloods voor paarden met passerelle, bijhorende erfverharding, .......

Download

bekendmaking Vierselbaan 111 (dossier 201900059) sc 29.4

Aanvrager

Stal Harrie Theeuwes - Vierselbaan 111, 2240 Zandhoven

Locatie

Vierselbaan 111, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 531m,l,525c,535c,534 en afdeling 4, sectie A nr. 24

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 03/05/2019 tot 01/06/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 01/06/2019.