Gepubliceerd op 31/10/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Plaatsen van een nieuwe buisplyoon – Ringlaan

Onderwerp van de aanvraag

Plaatsen van een nieuwe buispyloon met een hoogte van 30m, voor het plaatsen van antennes voor mobiele telecommunicatie en het plaatsen van bijhorende technische kasten

Download

Bekendmaking ringlaan pyloon (dossier 201900200) sc 28.10 WEBSITE

Aanvrager

Broadband Belgium - Belgicastraat 9 bus 1, 1930 Zaventem

Locatie

Ringlaan, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 250N

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 01/10/2019 tot 30/10/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 30/11/2019.