Gepubliceerd op 09/10/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Plaatsen van een veranda – Kortestraat 10A

Onderwerp van de aanvraag

Plaatsen van een veranda

Download

bekendmaking kortestraat 10 A (dossier 201900183) sc 7.10

Aanvrager

Filip Ceuppens - Kortestraat 10A, 2243 Zandhoven

Locatie

Kortestraat 10A, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 31S

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 11/10/2019 tot 09/11/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 09/11/2019.