Gepubliceerd op 27/06/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

planologisch attest – Boudewijnlaan 5

Onderwerp van de aanvraag

bekendmaking van een aanvraag van een planologisch atttest

Aanvrager

Maes NV - Boudewijnlaan 5, 2243 Zandhoven

Locatie

Boudewijnlaan 5, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 167L,167M,168C,170C en 170D

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 28/06/2019 tot 29/07/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 29/07/2019.