Gepubliceerd op 21/03/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

planologisch attest Veerstraat 160

Onderwerp van de aanvraag

aanvraag van een planologisch attest

Download

planologisch attest

Aanvrager

Faceto / Ceuppens - Retrabouw BVBVA - Veerstraat 160, 2240 Zandhoven

Locatie

Veerstraat 160, Viersel

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 4
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 121,122G,120/deel

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 22/03/2019 tot 23/04/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 23/04/2019.