Gepubliceerd op 30/01/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Regularisatie van de bestaande constructies en het opsplitsen in 2 percelen – Winkelaar 1

Onderwerp van de aanvraag

Regularisatie van de bestaande constructies en het opsplitsen in 2 percelen

Download

Bekendmaking OO Winkelaar 1(Dossier 201900243) sc 27.1 (WEBSITE)

Aanvrager

Roza Van Hoof - Winkelaar 1, 2240 Zandhoven

Locatie

Winkelaar 1, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 604C2,604L2,604M2,606E

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 31/01/2020 tot 29/02/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 29/02/2020.