Gepubliceerd op 28/02/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

regulariseren van een carport, een bijgebouw, zwemvijver en terreinverhardingen Driehoekstraat 174

Onderwerp van de aanvraag

regulariseren van een carport, een bijgebouw, zwemvijver en terreinverhardingen

Download

bekendmaking Driehoekstraat 174 (dossier 201900017) sc 25.02

Aanvrager

Diricx Henri - Driehoekstraat 174, 2240 Zandhoven

Locatie

Driehoekstraat 174, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 43G

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 01/03/2019 tot 30/03/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 30/03/2019.