Gepubliceerd op 18/06/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Slopen van de bestaande woning en bouwen van een eengezinswoning – Heidedreef 26

Onderwerp van de aanvraag

Slopen van de bestaande woning en bouwen en een eengezinswoning

Download

Bekendmaking OO Heidedreef 26 (dossier 202000133) sc15.6 (G)

Aanvrager

Jitte Luypaerts & Jens Olieslagers - Heidedreef 26, 2243 Zandhoven

Locatie

Heidedreef 26, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 97S2-97R2-97X2

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 19/06/2020 tot 18/07/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 18/07/2020.