Gepubliceerd op 06/12/2018

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

uitbreiden garage Boudewijnlaan 41

Onderwerp van de aanvraag

uitbreiden van een garage met berging/tuinhuis

Download

bekendmaking boudewijnlaan 41(dossier 201800191) sc 03.12

Aanvrager

Karel Hoefkens - Boudewijnlaan 41, 2243 Zandhoven

Locatie

Boudewijnlaan 41, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 145G4

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 07/12/2018 tot 06/01/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 06/01/2019.