Gepubliceerd op 21/12/2018

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Uitbreiding van een winkel en verbouwen parking – Langestraat 75

Onderwerp van de aanvraag

Omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen: het uitbreiden van een winkel en verbouwen van een parking

Download

bekendmaking langestraat 75 (dossier 201800195) sc 17.12

Aanvrager

Aldi - Ambachtsweg 8, 2310 Rijkevorsel

Locatie

Langestraat 75, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 3X13

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 21/12/2018 tot 20/01/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 20/01/2019.