Gepubliceerd op 06/12/2018

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

vellen bomen Hazenpad 8

Onderwerp van de aanvraag

vellen van 3 coniferen en 5 dennen

Download

bekenmaking Hazenpad 8 (dossier 201800202) sc. 03.12

Aanvrager

André Bertels - Boskant 28, 2242 Zandhoven

Locatie

Hazenpad 8, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 482x3

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 07/12/2018 tot 06/01/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 06/01/2019.