Gepubliceerd op 19/11/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Verbouwen van de woning – Koolmeeslaan 20

Onderwerp van de aanvraag

Verbouwen van de woning

Download

Bekendmaking OO Koolmeeslaan 20 (dossier 202000250) sc16.11 (g)

Aanvrager

Pierre Thiriar - Koolmeeslaan 20, 2243 Zandhoven

Locatie

Koolmeeslaan 20, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: A
  • Perceelnummer(s): 112F3

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 20/11/2020 tot 19/12/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 19/12/2020.