Gepubliceerd op 22/11/2018

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

verbouwen woning Heidedreef 13

Onderwerp van de aanvraag

verbouwen van een woning zonder volumeuitbreiding

Download

bekendmaking Heidedreef 13 (dossier 201800158) sc 19.11

Aanvrager

Kirsten Kempenaers - Heidedreef 13, 2243 Zandhoven

Locatie

Heidedreef 13, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 632N

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 23/11/2018 tot 23/12/2018. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 23/12/2018.