Gepubliceerd op 29/08/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

verkavelen van 1 lot voor groepswoningbouw – hoek Fatimalaan-Fonteinstraat

Onderwerp van de aanvraag

het verkavelen van één lot voor groepswoningbouw

Download

bekendmaking hoek Fatimalaan-Fonteinstraat (dossier 201900136) sc 26.8

Aanvrager

Studiebureau Verhaert - Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk

Locatie

hoek Fatimalaan-Fonteinstraat, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 319N-T

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 30/08/2019 tot 28/09/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 28/09/2019.