Gepubliceerd op 25/06/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Verkavelen van 1 perceel naar 2 percelen voor half open bebouwing – Rozenlaan 8A-8B

Onderwerp van de aanvraag

Verkavelen van 1 perceel naar 2 percelen voor half open bebouwing

Download

Bekendmaking OO Rozenlaan 10 (dossier 202000125) sc 22.6 (g)

Aanvrager

Bert Rijken - Rozenlaan 10, 2242 Zandhoven

Locatie

Rozenlaan 8A-8B, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 450D4-450C4

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 26/06/2020 tot 25/07/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 25/07/2020.