Gepubliceerd op 18/06/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Verkavelen van 2 percelen naar 7 loten waarvan 1 lot voor open bebouwing en 6 loten voor gekoppelde bebouwing – Driehoekstraat 178-180-182-184-186-188-190

Onderwerp van de aanvraag

Verkavelen van 2 percelen naar 7 loten waarvan 1 lot voor open bebouwing en 6 loten voor gekoppelde bebouwing

Download

Bekendmaking OO Driehoekstraat 176 (Dossier 202000126) sc 15.6 (G)

Aanvrager

Ludo Jacops - Kreupelstraat 47, 2520 Ranst

Locatie

Driehoekstraat 178-180-182-184-186-188-190, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 47L-48L

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 19/06/2020 tot 18/07/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 18/07/2020.