Gepubliceerd op 16/01/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Verkavelen van een perceel in 1 lot voor halfopen bebouwing en 1 lot voor gesloten bebouwing – Lindelaan 16A-16B

Onderwerp van de aanvraag

Verkavelen van een perceel in 1 lot voor halfopen bebouwing en 1 lot voor gesloten bebouwing

Download

Bekendmaking Lindelaan 16 A en 16 B (Dossier 201900244) sc 13.1 (WEBSITE)

Aanvrager

Studiebureau Verhaert - Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk

Locatie

Lindelaan 16A en 16B, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 185D2

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 17/01/2020 tot 15/02/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 15/02/2020.