Gepubliceerd op 24/10/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Verkavelen van een perceel in 2 loten – Herentalsebaan 89A en 89B

Onderwerp van de aanvraag

Verkavelen van een perceel in 2 loten voor open bebouwing

Download

Bekendmaking herentalsebaan 89A en B (dossier 201900180) sc 21.10 WEBSITE

Aanvrager

Paul Verhaert - Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk

Locatie

Herentalsebaan 89A en 89B, Viersel

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 4
  • Sectie: A
  • Perceelnummer(s): 314T

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 25/10/2019 tot 23/11/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 23/11/2019.