Gepubliceerd op 16/05/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

verkavelen van een perceel in 4 kavels voor halfopen bebouwing – Bogaereweg 39-41-43-45

Onderwerp van de aanvraag

verkavelen van een perceel in 4 kavels voor halfopen bebouwing

Download

bekendmaking Bogaereweg 39-41-43-45

Aanvrager

Bernaerts & Palmans - Gustaaf Peetersstraat 62, 2520 Ranst

Locatie

bogaereweg 39-41-43-45, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 409d-407f

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van tot . Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .