Gepubliceerd op 20/09/2019

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Verkavelingsbijstelling: het samenvoegen van twee loten bestemd voor open bebouwing om deze te verkavelen in drie loten bestemd voor open bebouwing – Heidedreef 26

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag voor een verkavelingsbijstelling: het samenvoegen van twee loten bestemd voor open bebouwing om deze te verkavelen in drie loten bestemd voor open bebouwing is ingediend bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Download

Bekendmaking oo, Heidedreef 24A - 26 - 28 (dossier 201900157) 16.09(GW)

Aanvrager

Bernaerts & Palmans - Gustaafstraat 62, 2520 Ranst

Locatie

Heidedreef 26, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 97R2 - S2 - X2

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 20/09/2019 tot 19/10/2019. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór .