Gepubliceerd op 30/04/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Wijzigen van het dak – Molenheide 9

Onderwerp van de aanvraag

Het wijzigen van het dak

Download

Bekendmaking OO Molenheide 9 (Dossier 202000083) sc 27.4 (G)

Aanvrager

Kristien Sterkens - Molenheide 9, 2242 Zandhoven

Locatie

Molenheide 9, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 96M

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 01/05/2020 tot 30/05/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 30/05/2020.