Gepubliceerd op 12/02/2021

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Wijzigingsverzoek : regularisatie van een melkveebedrijf – Grote Beekstraat 5

Onderwerp van de aanvraag

Wijzigingsverzoek : regularisatie van een melkveebedrijf

Download

Bekendmaking 3 de OO Grote beekstraat 5 (Dossier 201900254) (g) sc 8.2

Aanvrager

André Van Tendeloo - Grote Beekstraat 5, 2240 Zandhoven

Locatie

Grote Beekstraat 5, Viersel

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 4
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 330A & 342V

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 12/02/2021 tot 13/03/2021. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 13/03/2021.