Gepubliceerd op 12/11/2020

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Witte hoeve 4 – hernieuwing en verandering van de vergunning voor exploitatie van een tuinbouwbedrijf met grondwaterwinning

Onderwerp van de aanvraag

aanvraag voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de 2de klasse: hernieuwing en verandering van de vergunning voor de exploitatie van een tuinbouwbedrijf met grondwaterwinning, Rubrieken 15.1.1, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.4, 43.1.2°b), 53.8.1°b)

Download

Bekendmaking aanvraag dossier 202000225

Aanvrager

Philippe Persijn - Witte Hoeve 4, 2242 Zandhoven

Locatie

Witte Hoeve 4, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 242F

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 13/11/2020 tot 12/12/2020. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 12/12/2020.