De sportraad vertegenwoordigt de sportverenigingen uit de gemeente. De raad geeft advies over het sportbeleid, maar ondersteunt ook de dienst Sport & Jeugd bij verschillende sportactiviteiten.

Werking

  • Algemene vergadering: hierin zetelt een vertegenwoordiging van alle sportverenigingen aangesloten bij de sportraad
  • Raad van bestuur: bestaat uit een afvaardiging van de Algemene vergadering
  • Dagelijks bestuur: uit de Raad van bestuur wordt het Dagelijks bestuur verkozen. Zij zorgen voor de concrete uitwerking van de uitgestippelde doelen tijdens maandelijkse vergaderingen.

Dagelijks bestuur

Frans Roofthooft
Voorzitter
Hooidonck 34
2240 Zandhoven
03 484 36 63
Yves Van Tendeloo
Ondervoorzitter
Pauwenveld 7
2240 Zandhoven
03 464 12 21
Herman Van den Broeck
Secretaris
De Bergen 16
2240 Zandhoven
03 484 57 35

Leden

Albert Hendrickx
Liersebaan 75
2240 Zandhoven
03 484 45 74
Hugo Somers
Bruggestraat 9
2240 Zandhoven
03 464 06 31