Snel naar...

Gemeente, OCMW & AGB Zandhoven

Raadpleegomgeving

Op de ‘Raadpleegomgeving’ van de gemeente Zandhoven vind je de openbare agenda en de openbare beslissingen van het lokale bestuur.

Deze vorm van gelinkt notuleren is gestart op 1 juni 2019. Alle documenten die voor 1 juni gepubliceerd zijn, vind je nog apart op de website. Alle documenten die na 1 juni bekend gemaakt zijn, zijn beschikbaar via de Raadpleegomgeving.

Afhankelijk van de vergadering gaat het om

  • de agenda: een overzicht van alle punten die op de agenda staan (voor de vergadering)
  • de besluitenlijst: een lijst met een overzicht van de genomen beslissingen en een beknopte beschrijving (na de vergadering)
  • de notulen: een overzicht van alle besluiten (volledig) die genomen zijn (na goedkeuring van deze notulen)

We publiceren documenten van deze bestuursorganen:

Gemeente Zandhoven

  • CBS – College van burgemeester en schepenen
  • BU – Burgemeester
  • GR – Gemeenteraad

OCMW Zandhoven

  • OR – OCMW-raad
  • VB – Vast Bureau

Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven

  • RVB – Raad Van Bestuur

> Naar de Raadpleegomgeving

Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Als lokaal bestuur zijn we verplicht om een groot aantal van onze beslissingen te publiceren op de website. Zo kun je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen. Op www.lokaalbestuur.vlaanderen.be kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.

Inzagerecht

Wie een besluit uit de lijst wil inzien, kan dat in het kader van openbaarheid van bestuur opvragen bij de algemeen directeur.