Data gemeenteraad en OCMW-raad 2021

Donderdag 21 januari 2021
Donderdag 25 februari 2021
Donderdag 25 maart 2021
Donderdag 22 april 2021
Donderdag 20 mei 2021
Donderdag 17 juni 2021
donderdag 16 september 2021
donderdag 21 oktober 2021
donderdag 18 november 2021
donderdag 16 december 2021

Agenda gemeenteraad

Agenda van de volgende gemeenteraadszitting en de verslagen en besluitenlijsten van de zittingen tot 1 jaar geleden. Oudere verslagen kun je schriftelijk opvragen bij de algemeen directeur.

Gemeenteraadzittingen

Vanaf 1 juni hebben we een nieuwe online raadpleegomgeving. klik hier voor de raadpleegomgeving.  Binnen deze omgeving kan u de kalender van alle vergaderingen raadplegen.