Retributie- en belastingreglementen

Algemeen

Burgerzaken

Technische dienst

Belasting op het verwerven van de zate van de openbare wegen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Belasting op markten of bij het standnemen op privaat terrein

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie inzake openbare kermissen op het openbaar domein

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie op markten of het standnemen op de openbare weg of plein

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op openbare kermissen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op markten of het standnemen op de openbare weg of plein en circussen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie op het aanbrengen van overwelvingen van baangrachten

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement m.b.t. het aanbrengen van overwelvingen van baangrachten

15.10.2005: goedkeuring gemeenteraad

Retributie op de inname van het openbaar domein

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de inname van het openbaar domein

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Secretariaat

Milieu

Financiële dienst

Ruimtelijke ordening

Sport en jeugd

Reglement m.b.t. de verdeling van het noodfonds

17.12.2020: goedkeuring gemeenteraad
22.12.2020: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke erkenning van sportverenigingen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake het subsidiëren van een kamp georganiseerd door het jeugdwerk

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor de organisatie van culturele activiteiten van de jeugd

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor het organiseren van opleidingen voor jeugdsportbegeleiders

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake gemeentelijke toelage voor het volgen van vormingscursussen door jeugdsportbegeleiders

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor erkende jeugdhuizen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor het volgen van vormingscursussen jeugdwerk

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de subsidiëring van sportverenigingen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor het kampvervoer van de leden

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor het vervoer van kampmateriaal

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor verbouwings- en/of saneringswerken aan de verenigingen met eigen lokalen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Subsidiereglement voor het oprichten en verbouwen van gebouwen, lokalen, terreinen en elementaire nutsvoorzieningen voor verenigingen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie voor het gebruik van het sportcentrum “Het Hofeinde” en de turnzaal van de gemeentelijke basisschool van Zandhoven

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website