Gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad regelt alle gemeentelijke belangen die niet aan een ander orgaan werden toegewezen en houdt toezicht op de uitvoerende macht van het college van burgemeester en schepenen.

Zo stelt de gemeenteraad de schepenen aan, benoemt ambtenaren, stelt reglementen en verordeningen op, keurt de begroting en de rekening van de gemeente goed, voert belastingen in, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW, kerkfabrieken) en neemt allerlei maatregelen om het leven in onze gemeente te verbeteren. De zittingen zijn openbaar, je kunt ze dus altijd bijwonen. Soms houdt de gemeenteraad zitting achter gesloten deuren. Een zitting is besloten of geheim als er over personen gesproken wordt.

Er zetelen 24 leden in de gemeenteraad, inclusief de voorzitter. CD&V vormt in Zandhoven de meerderheid en N-VA, Vlaams Belang en Groen vormen de oppositie. Eén raadslid zetelt als onafhankelijke.

Samenstelling

Richard Bastanie (CD&V)
Voorzitter
Kerkstraat 21
2240 Massenhoven
Luc Van Hove (CD&V)
Burgemeester
O.L.Vrouwestraat 7
2240 Zandhoven
Steven Van Staeyen (CD&V)
Eerst schepen
Schaaflaan 30
2242 Pulderbos
Rudy Willems (CD&V)
Tweede schepen
Lijsterlaan 8
2243 Pulle
May Peeters (CD&V)
Derde schepen
Herentalsebaan 71
2240 Viersel
Hans Soetemans (CD&V)
Vierde schepen
Heuvelheide 27
2240 Zandhoven
Joris Geens (CD&V)
Vijfde schepen
Maalderstraat 18
2243 Pulle
Mieke Maes (CD&V)
Zesde schepen & Voorzitter OCMW
Salvatorstraat 14
2242 Pulderbos
Jozef Oorts (CD&V)
Raadslid
Driehoekstraat 149
2240 Zandhoven
Luc Verelst (CD&V)
Raadslid
Amelbergastraat 76
2240 Zandhoven
Paula Henderickx (CD&V)
Raadslid
De Linden 59
2240 Zandhoven
Dirk Vercammen (CD&V)
Raadslid
Kleinheide 43
2242 Pulderbos
Mieke Van Hecke (CD&V)
Raadslid
Koolmeeslaan 26
2243 Pulle
Betty Bossaerts (CD&V)
Raadslid
Tulpenlaan 42
2240 Massenhoven
Conny Van den Heuvel (N-VA)
Raadslid
Blauwhoef 15
2242 Pulderbos
Bart Van den Bergh (N-VA)
Raadslid
Hovenstraat 7
2240 Zandhoven
WernerVan Nuffelen (N-VA)
Raadslid
Valkenaard 2
2242 Pulderbos
Pieter Helsen (N-VA)
Raadslid
Liersebaan 141
2240 Zandhoven
Roel De Beuckeleer (N-VA)
Raadslid
Kardinaal Cardijnlaan 3
2240 Zandhoven
Oliver Vertruyen (N-VA)
Raadslid
Pastoriestraat 30
2243 Pulle
Annick Van Trier (N-VA)
Raadslid
Vierselbaan 45
2240 Zandhoven
Paul Stulens (Vlaams Belang)
Raadslid
Langestraat 207
2240 Zandhoven
Jordi De Vlam (Groen)
Raadslid
Bruggestraat 42
2240 Zandhoven
Geert Van Laer (Onafhankelijke)
Raadslid
Eikenstraat 4
2240 Massenhoven

Data gemeenteraden 2018

  • Donderdag 25 januari om 20 uur
  • Donderdag 22 februari om 20 uur
  • Donderdag 22 maart om 20 uur
  • Donderdag 26 april om 20 uur
  • Donderdag 24 mei om 20 uur
  • Donderdag 21 juni om 20 uur
  • Donderdag 20 september om 20 uur
  • Donderdag 18 oktober om 20 uur
  • Donderdag 22 november om 20 uur
  • Donderdag 20 december om 20 uur

Verslagen en agenda’s

Bekijk de agenda en de verslagen van de gemeenteraadszittingen.