Ik geef een volmacht

Op 13 oktober 2024 zijn het lokale en provinciale verkiezingen.

Heb je een uitnodigingsbrief gekregen om te gaan stemmen, maar kun je niet gaan? Dan kan je een volmacht geven maar je bent dit niet verplicht. 

Voor wie

Wil je toch je stem uitbrengen via een volmacht dan kan dit omwille van onderstaande redenen:

 1. Je bent wegens ziekte of handicap niet in staat om je naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Je voegt een medisch attest bij de volmacht.
 2. Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (buiten- én binnenland). Je voegt een attest van de werkgever bij de volmacht
 3. Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel. Je voegt een attest van de directie van de inrichting bij de volmacht.
 4. Je kunt niet stemmen door je geloofsovertuiging. Je voegt een attest van de religieuze overheid bij de volmacht.
 5. Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen. Je voegt een attest van de directie van de onderwijsinstelling bij de volmacht.
 6. Je oefent een activiteit als zelfstandige uit en kan je wegens die activiteit niet in het stembureau melden. Je voegt een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt bij de volmacht. Voor schippers, marktkramers of kermisreizigers levert het gemeentebestuur het attest af.
 7. Je bent, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming afwezig wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en je bevindt je bijgevolg in de onmogelijkheid om je in het stembureau te melden. Je voegt een attest van het gemeentebestuur bij de volmacht. Je kan dit attest bekomen na voorlegging van bewijsstukken (hotelvoucher, kopie vliegtuigticket, … )

Volmacht kan voor de redenen 1 tot 5 worden gegeven tot de dag van de verkiezingen en voor de redenen 6 en 7 tot vrijdag 11 oktober om 12u.

Hoe aanvragen

 • Download onderstaand volmachtformulier.
 • Vul de gegevens van de volmachtgever en de volmachtkrijger aan.
 • Kruis de reden aan waarom je niet kan stemmen.
 • Voeg het gevraagde attest toe.
 • Onderteken samen met de volmachtkrijger het volmachtformulier.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger neemt volgende zaken mee naar het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen:

 • het door jou ingevulde volmachtformulier;
 • het attest dat bewijst dat je niet zelf kan gaan stemmen
 • jouw uitnodigingsbrief;
 • zijn eigen uitnodigingsbrief;
 • zijn eigen identiteitskaart.

Als volmachtkrijger kan je niet stemmen met je digitale uitnodigingsbrief, maar heb je de papieren uitnodigingsbrief nodig!