Niet-Belgische kiezer

Inschrijvingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024

Burgers die de Belgische nationaliteit niet bezitten en die in België verblijven, kunnen zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer.

Ten laatste op woensdag 31 juli 2024 moet de aanvraag om in te schrijven als kiezer ingediend zijn.

 

Registeren doen niet-Belgische burgers via de inschrijvingswebsite(opent in nieuw venster) of via een van onderstaande formulieren:

Na de registratie gaan de gemeenten na of de niet-Belgische burgers voldoen aan de specifieke kiesvoorwaarden.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft in een omzendbrief van 4 september 2017 aan de gemeenten gedetailleerde informatie gegeven over de inschrijving van niet-Belgische burgers op de kiezerslijsten.

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie

Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen, moeten:

 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR). Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

De niet-Belgische burgers uit de lidstaten van de Europese Unie kunnen kandidaat zijn voor de gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen, en voor de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen in de 6 Vlaamse randgemeenten rond Brussel en in Voeren. Zij kunnen geen kandidaat zijn voor de provincieraadsverkiezingen.

Lees meer over de voorwaarden van kandidaatstelling.

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

De niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeente-en stadsdistrictsraadsverkiezingen, moeten:

 • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar
 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR).

Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

meer informatie over de aanvraag vind je hier.