Veelgestelde vragen

Oproepingsbrief

 • Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief niet gekregen heb?
  De oproepingsbrieven moeten uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen verstuurd worden door het gemeentebestuur. Je kunt in de week van de verkiezing (niet vroeger) tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat aanvragen bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. Dat gebeurt op vertoon van je identiteitskaart en is gratis. Kun je zelf het duplicaat niet afhalen, dan mag iemand dat in jouw plaats doen. Deze persoon heeft enkel je identiteitskaart nodig. ​
 • Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief vergeten mee te brengen ben naar het stemlokaal?
  Je kunt niet stemmen zonder oproepingsbrief. Ofwel haal je hem thuis op, ofwel haal je een duplicaat op in het gemeentehuis.
 • Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief verloren ben?
  Je kunt niet stemmen zonder oproepingsbrief. Je moet een duplicaat ophalen in het gemeentehuis.
 • Wat moet ik doen als mijn oproepingskaart beschadigd en onleesbaar is geworden?
  Je kunt niet stemmen zonder oproepingsbrief. Je moet een duplicaat ophalen in het gemeentehuis.
 • Ik ben ondertussen verhuisd. Mijn oud adres staat op de oproepingsbrief?
  Je moet stemmen op de plaats die aangegeven is op je oproepingsbrief. Dat is ook de plaats waar je op de kiezerslijst staat.
 • Hoe lang moet ik mijn oproepingskaart bewaren? 
  De duur is niet bepaald (richttijd = 1 jaar).

Identiteitskaart

 • Wat moet ik doen als ik mijn identiteitskaart verloren heb en hiervan nog geen aangifte heb gedaan? 
  Je kunt niet stemmen zonder geldige identiteitskaart. Je moet een attest van verlies aanvragen in het gemeentehuis of bij de politie. Breng een pasfoto mee.
 • Wat moet ik doen als ik mijn identiteitskaart gestolen is? 
  Je kunt niet stemmen zonder geldige identiteitskaart. Je moet een attest van diefstal aanvragen in het gemeentehuis of bij de politie. Breng een pasfoto mee.
 • Wat als ik niet meer lijk op de foto op mijn identiteitskaart? 
  Je kunt niet stemmen zonder geldige identiteitskaart. Je moet een attest van verlies aanvragen in het gemeentehuis of bij de politie. Breng een pasfoto mee.

Stemlokaal

 • Waar vind ik mijn stemlokaal? 
  De stemlokalen liggen altijd in de buurt van je woonplaats. Het adres van het stemlokaal is vermeld op de oproepingsbrief.
 • Ik ben slecht te been. Is er hulp voorzien?
  In elk stembureau is een afgevaardigde van de gemeente aanwezig die je met plezier verder helpt.
 • Mag ik aan het stembureau even fout parkeren om iemand te laten in- en uitstappen en naar binnen te begeleiden? 
  Nee, verkeersovertredingen worden niet getolereerd.
 • Ik ben andersvalide, analfabeet, … Hoe kan ik stemmen? 
  Je kunt stemmen met begeleiding mits toestemming van de voorzitter van het stembureau of je kunt volmacht geven aan een andere kiezer mits voorlegging van een doktersattest.

Verhuis

 • Kan ik stemmen in een andere gemeente (wanneer ik in tussentijd verhuisd ben)? 
  Nee, je moet stemmen in het stemlokaal dat op je oproepingsbrief vermeld staat, ook als je in tussentijd verhuisd bent.
 • Ik ben onlangs verhuisd. Mijn domiciliëring is nog niet rond. In welk kiesbureau moet ik stemmen? 
  Je gaat stemmen in de gemeente waar je ingeschreven bent op het ogenblik dat de kiezerslijst wordt opgemaakt (1 augustus 2018). De oproepingsbrieven worden verstuurd naar het adres dat op de kiezerslijst vermeld staat. Je moet dus sowieso stemmen in het stemlokaal dat op je oproepingsbrief vermeld staat.
 • Ik ben verhuisd. Op mijn identiteitskaart staat wel al mijn nieuwe adres. Waar moet ik stemmen? 
  Je moet stemmen in het stemlokaal vermeld op je oproepingsbrief. In het stembureau kennen ze je rijksregisternummer. Dat volstaat om je stem uit te brengen.
 • Ik ben verhuisd en krijg een oproepingsbrief van de vorige bewoner. Wat moet ik doen?
  Breng de oproepingsbrief binnen bij de dienst Burgerzaken of stuur de brief terug met de vermelding ‘woont niet meer op het aangegeven adres’.
 • Personen die ambtshalve afgeschreven zijn, geen adres hebben of naar het buitenland verhuisd zijn, mogen die stemmen? 
  Nee, deze personen mogen niet stemmen en krijgen ook geen oproepingsbrief.

Overlijden

 • Ik kreeg een oproepingsbrief van iemand die overleden is?
  Schrijf op de oproepingsbrief dat de kiezer overleden is (eventueel met vermelding van datum en plaats van overlijden) en bezorg de oproepingsbrief terug aan de dienst Burgerzaken. Dat mag met de post.

Bijzitter/voorzitter

 • Ik ben opgeroepen als voorzitter/bijzitter. Waar moet ik stemmen? 
  Voorzitters en bijzitters mogen hun stem uitbrengen in het stembureau waar ze die dag moeten werken, ook als op hun oproepingsbrief een ander stembureau staat vermeld.
 • Ik werd aangeduid als bijzitter en ik ben ziek op de dag van de verkiezingen?
  Meld je ziekte bij de voorzitter van je stembureau. Je moet achteraf een doktersbriefje binnenbrengen bij de dienst Burgerzaken.
 • Ik ben opgeroepen als voor- of bijzitter maar ik ben niet beschikbaar. Wat doe ik?
  Neem zo snel mogelijk contact op met de dienst Burgerzaken.

Afwezigheid

 • Op de dag van de verkiezingen ben ik voor mijn werk in het buitenland. Moet ik stemmen?
  Breng vooraf een attest van je werkgever binnen in het gemeentehuis. Word je op het laatste moment weggeroepen, dan kun je het attest na de verkiezingen tot een nog te bepalen datum nog inleveren bij de dienst Burgerzaken.
 • Ik verblijf in de Ardennen op de dag van de verkiezingen. Moet ik stemmen?
  Ja verblijft in het binnenland en bent dus stemplichtig.
 • Ik ben zelfstandige en voor mijn eigen zaak moet ik werken of verblijf ik in het buitenland op de dag van de verkiezingen. Moet ik stemmen? 
  Je kunt zelf een attest opmaken op briefpapier van je zaak. Bezorg het attest samen met je oproepingsbrief aan de dienst Burgerzaken.
 • Ik verblijf momenteel in het buitenland en wil stemmen met een volmacht. Hoe kan ik dat doen? 
  Als je op dit moment in het buitenland bent, kun je het volmachtformulier downloaden, invullen en ondertekenen. Stuur het formulier, samen met de bewijsstukken en een kopie van je identiteitskaart naar de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats zal stemmen). Hij legt de documenten vóór de dag van de verkiezingen voor aan de dienst Burgerzaken. Daar beoordeelt men dan de geldigheid van de documenten.
 • Ik ben ergens in buitenland, verblijf bij burgers en ik kan aan geen bewijsstuk geraken dat ik daar ben. Wat is het minimumbewijs dat ik kan opsturen?
  Een bewijs van verblijf afgeleverd door de plaatselijke overheid, politiekantoor, … (eventueel de dag nadien afgeleverd indien gesloten op zondag). Als er echt geen andere optie is, dan kun je een verklaring op eer invullen.
 • Ik heb vandaag al de bewijzen dat ik op de dag van de verkiezingen in het buitenland ben. Mag ik die nu al binnenbrengen?
  Zodra je een oproepingsbrief gekregen hebt, mag je de documenten samen met je oproepingsbrief inleveren bij de dienst Burgerzaken.
 • Ik ben op de dag van de verkiezingen op weg naar huis. Misschien ben ik niet op tijd terug om te stemmen.
  Vraag in dat geval een attest aan de inrichter van de reis dat je je op de dag van de verkiezingen niet hebt kunnen aanbieden in het stembureau.

Bleef je vraag onbeantwoord? Neem dan contact op met de dienst Burgerzaken.

Meer info?

Annick Havelaerts
Dienst Burgerzaken
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 55