Bekijk de agenda van de zittingen van de OCMW-raad van dit jaar. Oudere agenda’s kun je schriftelijk opvragen bij de algemeen directeur.

Dagorde OCMW-raad 2018