Gepubliceerd op 02/03/2018

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bekendmaking meldingsakte – Denys – Kerkstraat zn

Datum van de beslissing

19/02/2018

Toelichting bij de beslissing

Melding bronbemaling voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen

Onderwerp van de aanvraag

Bronbemaling voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen van maximaal 30000 m³/jaar, Rubriek 53.2.2°a)
- aangevraagd 10000 m³/jaar
- vergund: 10000 m³/jaar

Download

CBS 19.02.2018 akteneming dossier 201800007 - getekend

Aanvrager

Denys - Industrieweg 124, 9032 Gent

Locatie

Kerkstraat zn, Massenhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 5
  • Sectie:
  • Perceelnummer(s): openbaar domein

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 28/02/2018 tot en met 30/03/2018.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.