Gepubliceerd op 31/07/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Besluit van de gewestelijk omgevingsambtenaar tot weigering van een omgevingsvergunning voor de plaatsing van een nieuw telecommunicatiestation – Vierselbaan

Datum van de beslissing

22/07/2019

Toelichting bij de beslissing

De aanvraag voor het plaatsen van een nieuw telecommunicatiestation is geweigerd.

Onderwerp van de aanvraag

Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen: het plaatsen van een telecommunicatiestation.

Aanvrager

Broadband Belgium - Belgicastraat 9 bus 1, 1930 Zaventem

Locatie

Vierselbaan , Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 250N

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 31/07/2019 tot en met 31/08/2019.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.