Gepubliceerd op 11/02/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bouwen van een groepwoningbouwproject van 15 woningen met nieuw aan te leggen wegen – Salvialaan nrs. 32,34,36,38,40,42 en nieuwe straat nrs. 1-9

Datum van de beslissing

03/02/2020

Toelichting bij de beslissing

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een groepswoningbouwproject van 15 woningen met nieuw aan te leggen wegen

Onderwerp van de aanvraag

Het bouwen van een groepwoningbouwproject van 15 woningen met nieuw aan te leggen wegen

Download

Vergunning salvialaan (Dossier 201900140) sc3.2 (WEBSITE)

Aanvrager

Michael Mampay - Herentalsebaan 94, 2240 Zandhoven

Locatie

Salvialaan 32-34-36-38-40-42 en nieuwe straat nrs. 1-9, Viersel

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 4
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 74E

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 06/02/2020 tot en met 06/03/2020.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.