Gepubliceerd op 30/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bronbemaling – Achterstraat 13

Datum van de beslissing

06/05/2019

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige inrichtingen of activiteiten van klasse 3

Onderwerp van de aanvraag

exploiteren van een tijdelijke bronbemaling voor bouwkundige werken met een debiet van 250 m³/jaar

Download

akteneming dossier 201900076

Aanvrager

Tom Deburchgrave - Achterstraat 13, 2240 Zandhoven

Locatie

Achterstraat 13, Massenhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 5
  • Sectie: A
  • Perceelnummer(s): 85D2

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 10/05/2019 tot en met 09/06/2019.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.