Gepubliceerd op 27/01/2021

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

bronbemaling – Driehoekstraat 76B

Datum van de beslissing

01/02/2021

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige activiteiten van de derde klasse

Onderwerp van de aanvraag

Het tijdelijk exploiteren van een bronbemaling die nodig is voor bouwkundige werken, Rubriek 53.2.2a)

Download

SC 01.02 - Driehoekstraat 76B - akteneming dossier 202100011

Aanvrager

Dirk Van Dyck - Driehoekstraat 76B, 2240 Zandhoven

Locatie

Driehoekstraat 76B, Massenhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 97G

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 05/02/2021 tot en met 07/03/2021.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.