Gepubliceerd op 30/01/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bronbemaling – Heidedreef 28

Datum van de beslissing

03/02/2020

Toelichting bij de beslissing

Akteneming voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Onderwerp van de aanvraag

Het exploiteren van een bronbemaling noodzakelijk voor bouwkundige werken, Rubriek 53.2.2°a)

Download

SC 03.02 - akteneming dossier 202000007

Aanvrager

Aquatec - kerkhoflaan 80, 2980 Zoersel

Locatie

Heidereef 28, Pulle

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 3
  • Sectie: C
  • Perceelnummer(s): 97X2

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 07/02/2020 tot en met 08/03/2020.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.