Gepubliceerd op 10/12/2018

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

bronbemaling – Liersebaan 116-118

Datum van de beslissing

17/12/2018

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige handelingen of activiteiten: melding klasse 3 zoals vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM

Onderwerp van de aanvraag

een bronbemaling noodzakelijk voor de uitvoering van bouwkundige werken, rubriek 53.2.2.a)

Aanvrager

Tom Ceuppens - herentalsebaan 117, 2240 Zandhoven

Locatie

Liersebaan 116-118, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 431K - 429C8 - 429C10

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 21/12/2018 tot en met 20/01/2019.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.