Gepubliceerd op 19/02/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

bronbemaling – Oude Baan zn

Datum van de beslissing

17/02/2020

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van meldingsplichtige handelingen of activiteiten:exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Onderwerp van de aanvraag

Tijdelijk exploiteren van een bronbemaling noodzakelijk voor werken aan openbare nutsvoorzieningen, Rubriek 53.2.2°a)

Download

SC 17.02 - akteneming dossier 202000016 aanpassing

Aanvrager

REGA INFRA - Ambachtsstraat 32, 2390 Malle

Locatie

Oude Baan zn, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 1
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): openbaar domein

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 21/02/2020 tot en met 22/03/2020.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.