Gepubliceerd op 20/06/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bronbemaling – Pulsebaan 69

Datum van de beslissing

24/06/2019

Toelichting bij de beslissing

Akteneming van een meldingsplichtige inrichting: exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de 3de klasse

Onderwerp van de aanvraag

het exploiteren van een tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor de uitvoering van bouwkundige werken

Download

SC 24.06 akteneming dossier 201900107

Aanvrager

Dries De Schutter - Cauwenberglei 80, 2243 Zandhoven

Locatie

Pulsebaan 69, Pulderbos

Kadastrale gegevens

  • Afdeling: 2
  • Sectie: B
  • Perceelnummer(s): 488/02H

Inzagemogelijkheden

De beslissing ligt ter inzage van 28/06/2019 tot en met 28/07/2019.

Je kunt de beslissing inkijken

Beroepsmogelijkheden

Je kunt tijdens de inzageperiode een beroepschrift indienen via het omgevingsloket.